Miten crm järjestelmä auttaa kotisivuja?

Ammattimaisesti toimivien kotisivujen kannattaa nähdä sivustonsa vierailijat asiakkainaan, joita sivuston tulee palvella mahdollisimman tehokkaasti! Tämä on varmasti itsestään selvää verkkokauppojen osalta mutta myös muilla kotisivuilla tulisi omaksua tämä asenne! Jos asiakas kokee yrityksen kotisivut mielenkiintoisina ja palvelualttiina, luo se heti erinomaisen ensivaikutelman koko yrityksestä. Päinvastaisessa tilanteessa vaikutuskin on päinvastainen, joten kotisivuihin kannattaa todella panostaa. Yleensä vielä pahempi tilanne on, jos yrityksellä ei ole lainkaan kotisivuja, sillä nykyaikana tällaista yritystä pidetään helposti epäilyttävänä ja sen koko olemassaoloa saatetaan helposti epäillä.

Crm järjestelmä on tehokas apuri verkkokaupassa

Laadukas ammattimainen crm järjestelmä on tehokas apuri! Erityisen tehokas se on verkkokaupoissa, joissa halutaan seurata asiakkaiden käyttäytymistä ja kohdentaa tätä kautta saadun tiedon varassa mainontaa entistä tehokkaammin verkkokaupan kullekin asiakkaalle. Jos verkkokaupalla on runsaasti asiakkaita, on tällaisen tiedon kerääminen manuaalisesti lähes mahdotonta – ja juuri tässä crm järjestelmä astuu mukaan kuvaan! Se kerää asiakastiedot näppärästi yhteen paikkaan, josta asiakaspalvelijan on helppo tarvittaessa avata tietyn asiakkaan tiedot auki. Näin asiakaspalvelutilanteet nopeutuvat ja helpottuvat ja asiakaspalvelijalla on käytettävissään tavallista enemmän tietoa asiakkaastaan. Tämän tiedon pohjalta hän voi palvella asiakasta tavallista paremmin ja usein ammattimaisen crm järjestelmän käyttöönoton jälkeen yrityksestä saattaakin tulla oikea kassa- ja asiakasmagneetti asiakkaiden todettua, että tässä yrityksessä saa erinomaista asiakaspalvelua.

Kotisivut tiedonkeräämisen alustoina

Myös yrityksen kotisivujen kautta on mahdollista kerätä tietoa yrityksen asiakkaista. Mitä paremmin yritys tuntee asiakkaansa, sitä paremmin se osaa kohdentaa esimerkiksi markkinointia, jolloin markkinoinnista tulee entistä henkilökohtaisemman tuntuista. Kotisivut ovat myös oivallinen alusta kerätä uusia asiakkaita esimerkiksi yrityksen postituslistalle. Esimerkiksi hyvät tarjoukset saavat uudet asiakkaat liittymään helposti postituslistalle, mikä tarjoaa yritykselle mahdollisuuden tahkota jatkossa rahaa räätälöityjen markkinointikirjeiden muodossa. Kotisivujen kautta voidaan järjestää yrityksen asiakkaille myös mahdollisuus antaa palautetta yrityksen toiminnasta – ja tätä kautta saadaan jälleen kerättyä arvokasta tietoa siitä, mitä mieltä yrityksen asiakkaat ovat yrityksestä ja missä yritys voisi vielä parantaa.

Sen lisäksi että kotisivut keräävät tietoa asiakkaista, ne jakavat tietoa yrityksestä asiakkaille. Parhaimmillaan kotisivut toimivatkin arvokkaina tiedon välittäjinä molempiin suuntiin! Juuri tästä syystä on tärkeää varmistaa, että kotisivujen tarjoama viesti on juuri sellainen, jonka yritys haluaa sivujen viestivän! Usein juuri kotisivut antavat yrityksestä tärkeän ensivaikutelman, joten varmista, että tämä vaikutelma on halutun kaltainen!

Huomioi somenäkyvyys

Perinteisten kotisivujen lisäksi yritysten on nykyään tärkeää näkyä myös sosiaalisessa mediassa – yleensä jopa useammilla kanavilla! Tehokas verkko- ja somenäkyvyys on nykyisin tärkeää lähes alalla kuin alalla, jopa artisteille ja yhtyeille! Tästä syystä niksit hyvien kotisivujen rakentamiseen ovat kullanarvoisia eikä crm järjestelmän hyötyä tässä tehtävässä kannata aliarvioida! Yrityksen on tärkeää tietää, kuinka heidän asiakkaansa käyttäytyvät heidän somekanavillaan ja kiinnostavatko heidän mainoksensa ja postauksensa yleisöä. Some on tehokas markkinointikanava, kunhan yritys tietää mitä on tekemässä!