Yrityksen kotisivun hyödyt

Mitä hyötyä on siitä, että yrityksellä on kotisivut? Hyötyjä on lukematon määrä. Ensinnäkin voidaan miettiä, miten paljon internetiä käytetään nykyään minkä tahansa tiedon hakuun. Jos haluat saada tietoa sinulle entuudestaan tuntemattomasta yrityksestä, käytät luultavimmin tiedonhakuun ensimmäisenä jotakin internetin hakupalvelua. Sitä kautta pääset hakemasi yrityksen verkkosivuille. Yrityksen kotisivut kertovat todella paljon yrityksestä. Pelkkä verkkosivujen ulkomuoto antaa tärkeän ensivaikutelman. On tärkeää, että yrityksen kotisivuilta löytyy kuluttajille vaivattomasti kaikki olennainen tieto, jota he hakevat. Pelkkä yrityksen nimi, osoite ja puhelinnumero harvemmin riittävät. Mitä kaikkea siis tulee huomioida, kun yritykselle suunnitellaan kotisivuja, jotta kotisivut olisivat mahdollisimman hyödylliset? Yrityksen kotisivut ovat nykypäivän käyntikortti, johon kannattaa panostaa. Haluatpa sitten edustaa itseäsi, yritystäsi tai vaikkapa kotikaupunkiasi, hyvän ensivaikutelman luominen on tärkeää. Ihmiset kaikkialta maailmasta voivat vierailla yrityksen kotisivuilla.

Ovatko kotisivut toimiva ratkaisu?

Yrityksen kotisivut ovat äärimmäisen tärkeät. Riippuu yrityksen toimialasta, mitä kaikkia palveluja kotisivujen kautta pystyy välittämään. Jotkut yritykset voivat kertoa verkkosivuillaan toimialastaan ja siitä, millaisia palveluja he tarjoavat. Tämä on oikeastaan tärkeä asia yrityksen kuin yrityksen kotisivuilla juuri siksi, että kotisivut toimivat yrityksen käyntikorttina, minne jokainen tietoa etsivä päätyy. Siellä voi siis ytimekkäästi ja tyylikkäästi kertoa yrityksen toimialasta ja palveluista. Jotkin yritykset saattavat toimia pelkästään verkossa, kun taas toisten yritysten tarjomat palvelut ovat sellaisia, ettei niitä pysty hoitamaan verkossa. Otetaan esimerkeiksi vaikkapa hotelli ja pyöräkorjaamo. Riittääkö, että kotisivuilla on kerrottu yrityksen yhteystiedot? Mitä muuta tietoa kotisivuille olisi hyvä koota? Pyöräkorjaamon verkkosivuille kannattaa ehdottomasti koostaa esimerkiksi alustava pyöränkorjaushinnasto, jotta jokaisen asiakkaan ei tarvitse erikseen käydä korjaamossa tai soittaa sinne. Hostellien huoneiden varaukset on puolestaan helppo hoitaa verkkosivujen kautta. Nykyään harvemmin soitetaan hostelliin, kun varaus on yksinkertaista tehdä verkossa. Tällaisten palveluiden toimivuuteen ja helppouteen kannattaa panostaa. Kotisivut ovat tärkeitä paitsi kuluttujan, myös yrittäjän itsensä kannalta, sillä ne helpottavat arkista työtä yrityksessä. Mitä sitten, jos verkkosivuja ei ole tai ne yllättäen lakkaavat toimimasta? Verkkosivuja saattaa olla hankala luoda itse, jolloin yrittäjä joutuu turvautumaan ulkopuoliseen suunnittelijaan. Tässä on se onni, että näin yleensä myös verkkosivujen viat ja ongelmatilanteet ovat jonkun toisen vastuulla. Mikäli siis kotisivut eivät toimi, ota yhteys sivujen ylläpitäjään, joka pyrkii ratkaisemaan ongelman. Ammattilainen osaa yleensä korjata ongelmatilanteet nopeasti, ja yritys pääsee jo pian jatkamaan normaalia toimintaansa.

Kotisivut nostavat yrityksen näkyvyyttä

Hyvät kotisivut ovat yritykselle tärkeät, sillä ne lisäävät yrityksen näkyvyyttä. Hyvien verkkosivujen välityksellä yhä useampi asiakas ja kuluttuja löytää yrityksen ja vakuuttuu sen palveluista ja toiminnasta. Verkkosivuihin kannattaa panostaa, sillä internet on nykyaikaa ja jatkuvasti kasvava tiedonhaun menetelmä. Lähes puolet maailman väestöstä käyttää internetiä, mikä tarkoittaa sen hyödyntämisen tuovan myös näkyvyyttä yritykselle. On kuitenkin selvää, että internetissä tietoa ja kotisivuja on niin paljon, että kotisivuihin kannattaa panostaa. Pelkkä hakukoneen osuma ei takaa sitä, että asiakas jäisi tutkimaan yrityksen kotisivuja. Kotisivut kannattaa siis toteuttaa niin, että tiedon löytäminen on helppoa ja että kaikki tarvittava tieto on saatavilla. Kotisivujen visuaaliseen ilmeeseen kannattaa panostaa, jotta yrityksestä välittyy houkutteleva, moderni ja tasokas mielikuva. Netinkäyttäjien määrä on lähes tuplaantunut viimeisten parin vuoden aikana, ja määrä tulee takuulla nousemaan, kun teknologiakehitys jatkuu. Ei siis kannata jäädä haikailemaan menneen maailman perään, vaan kehittää yrityksen verkko-osaamista ja myyviä kotisivuja, jotta jokainen niille eksyvä saisi yrityksestä vakuuttavan kuvan. Internetin välityksellä yritys tavoittaa ihmiset kaikkialla maailmassa.

Responsive design mockup

Responsive design mockup